Продуктите, с
които работим и нашите решения
Нашите ГИС Перфект решения – 100 % съвместими с продуктовата линия на Autodesk.
Модул за трансформиране на данни

Трансформира векторни данни от различни координатни системи и картографски проекции в среда на AutoCAD, Map3D, Civil 3D.PowerPoint fileИзтегли

Функционалност
  • Трансформира векторни данни от/към: координатна система 1970 г. (зони К-3, К-5, К-7 и К-9), координатна система 1950 г. (зони К-34 и К-35), WGS84 (B,L и X, Y, Z) и Софийска координатна система и новите BGS2005 UTM (зони К-34 и К-35), BGS2005 Lambert.
  • След трансформацията DWG файла съхранява информация за текущата координатната система.
  • Трансформацията запазва изцяло структурата на потребителя.
Трансформации Трансформации обекти
С модула се работи моного лесно Трансформиране на различни
обекти
Области на приложение

За всички дейности изискващи прилагането на трансформация на данни от/към описаните по – горе координатни системи.