Продуктите, с
които работим и нашите решения
Raster Design – Всичко за работа с растерни данни.
Възможности

AutoCAD® Raster Design е много разпространен продукт, който разширява възможностите на AutoCAD® и AutoCAD® базираните продукти. Обезпечава функции като подобряване на растерни чертежи, редактиране и управление, векторизация и обработка и обработка на изображения. Програмата позволява работа с всички популярни формати и изображения, анализ на цифрови модели на релефа (DEM), мултиспектрални изображения и много друго. Работейки в познатата среда на AutoCAD, Raster Design премахва необходимостта от закупуване и изучаване на няколко приложения едновременно.
Сканираните чертежи, карти, аерофотоснимки, спътникови снимки и други видове растерна графика могат да се използват в проекта, като е възможно предварително да бъде подобрено тяхното качество.

Функционалност

AutoCAD Raster Design предлага допълнителни функции за работа с растерна графика.

Функции за работа с растерни изображения AutoCAD
Architecture,
AutoCAD MEP,
AutoCAD
Mechanical,
AutoCAD
Electrical
AutoCAD
Map 3D,
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD
Raster
Design
* Тип изображение
Средства за подобряване на изображенията
Изчистване     Монохромни
Отстраняване на деформации     Всички
типове
Изменение на пропорците на изображение     Всички
типове
Обръщане на цветове     Всички
типове
Ретуширане (на пиксело ниво)     Монохромни
Преобразуване на растерна графики във векторна
Векторизация на обекти и текст     Монохромни
Оброботка на растерни обекти     Монохромни
Оптическо разпознаване на символи     Монохромни
Операции с области от растерни обекти     Всички
типове
Управление на изображенията във формат DWG™
Съхранение на изображения в DWG-формат     Монохромни
Работа с изображения
Обединяване   Всички
типове
Мащабиране и завъртане Всички
типове
Маски     Всички
типове
Огледално изображение Всички
типове
Изрязване Всички
типове
Афиини преобразувания   Всички
типове
Редактиране на цветни карти
(изменение при интерпретация
на данни, разпределение на
значенията, поставяне на
цветове, създаване/съхранение
на цветови палитри)
  Цифрови
модели
на релефа
Редактиране на цветни карти
(използване на спектри)
    Мулти-
спектрални
Градиентно запълване     Цифрови
модели
на релефа
Обединяване на изображения     Всички
типове
Използване на векторни
данни в растерни изображения
    Всички
типове
Отсичане     Всички
типове
Премахване     Всички
типове
Съхранение на изображенията в други формати     Всички
типове
Експорт в World File Correlation (геореферирене)     Всички
типове
Преобразуване в желани координати
при въвеждане
    Всички
типове
Нелинейно трансформиране     Всички
типове
Print screen (на снимки)
от екрана
    Всички
типове
Формиране на заявки към растерните данни     Всички
типове
Пряко редактиране на изображения
с промяна на разрешаващата способност
    MrSID®,
ECW,
JPEG2000
Повишаване качеството на изображенията
Регулиране на яркост, контраст и цвят Всички
типове
Включване/изключване на прозрачност Монохромни,
в отенъци
на сивото,
пълноцветни,
индексирани
Изменение на цветове   Черно-бели
Полутонов режим на изображение   Отенъци на
сивото,
пълноцветни,
индексирани
Филтри(smooth, thicken, thin, skeletonize)     Монохромни
Редактирование на хистограми за
яркост и контрастност
    Отенъци на
сивото,
пълноцветни,
индексирани
Нелинейна регулировка на контраста     Отенъци на
сивото,
пълноцветни,
индексирани
Функции Equalize, Threshold, Convolve     Отенъци на
сивото,
пълноцветни,
индексирани
Комбиниране и замяна на цветове     Отенъци на
сивото,
пълноцветни,
индексирани
Дефиниране на прозрачност на определен цвят     Отенъци на
сивото,
пълноцветни,
индексирани
Експорт и импорт на палитри     Отенъци на
сивото,
пълноцветни,
индексирани
Изменение на интензивността на цвета     Монохромни,
в отенъци
на сивото,
пълноцветни,
индексирани
(*) Типовете изображения могат да бъдат: монохромни (1-бит), отенъци на сивото (4- или 8-битови), индексирани (8-битови), пълноцветни (24- или 32-битови), цифрови модели на релефа (с плаваща запетая), едноспектрални (16- или 32-битови) и мултиспектрални (няколко 8- или 16-битови спектъра).
Минимални изисквания към системата

AutoCAD Raster Design изискват 200 Mb свободно място на диска в допълнение към минималните изисквания към този продукт на Autodesk, към който ще се инсталира AutoCAD Raster Design.

Обратно горе