Продуктите, с
които работим и нашите решения

AutoCAD Map 3D е водещата инженерна платформа за създаване и управление на пространствени данни. Продукта рационализира цялостния инженерно - проектантски работен процес и увеличава продуктивността с мощните и ефективни AutoCAD® базирани инструменти.

AutoCAD Map 3D предлага на своите потребители нова функционалност посредством т. нар. Industry Models. Industry Models за AutoCAD® Map 3D се предлага за индустриалните сегменти:

  • електропреносни мрежи
  • ВиК
  • газоснабдяване

Индустриален модел, това е специализирана схема, съхранявана в базата данни на Oracle, SQL Server и SQLite. Промишлените модели съдържат класове обекти, правила, взаимоотношения и други настройки. Можете да създавате, редактирате и конфигурирате индустриални модели, като използвате Autodesk Infrastructure Administrator.