Продуктите, с
които работим и нашите решения
AutoCAD Map 3D водещ от индустрията Autodesk ГИС и софтуер за картографиране.
Възможности
  • AutoCAD Map 3D осигурява достъп до ГИС и картографски данни в подкрепа на планирането, проектирането и управлението на данните. Интелигентните модели и CAD инструментите ви помагат да прилагате регионални и специфични за дисциплината стандарти.
  • С AutoCAD Map 3D можете да интерпретирате по-лесен достъп до данни от CAD и Географска информационна система (ГИС) и да ги конвертирате в интелигентни модели за извършване на анализ на въздействието с мощни инструменти, които улесняват пространственото управление на базата данни и помагат за рационализиране на работните потоци.
  • AutoCAD Map 3D можете да вземате по-информирани решения за проектиране и управление с помощта на цялостни модели за газ, вода, отпадъчни води и електрическа индустрия, които ви помагат да анализирате въздействието върху инфраструктурата и да приложите индустриалните стандарти и бизнес изискванията.
  • С AutoCAD Map 3D можете да направите интеграцията на CAD и GIS по-практична и по-лесна за всякакви формати, като попълните нов индустриален модел от източници на данни FDO или DWG файлове като ги преобразувате в модел като класове обекти с атрибути. Базата данни се пази в Oracle и SQL Server. Можете същото така да я запазите в DWG / DWT файл за използване в бъдещи проекти.