Продуктите, с
които работим и нашите решения
AutoCAD Map 3D – CAD и ГИС заедно.
Възможности

Водещата техническа ГИС-платформа за създаване и управление на пространствени данни AutoCAD Map 3D обединява системите за автоматизирано проектиране (CAD) и геоинформационните системи (ГИС). Обезпечава непосредствен достъп до данните, независимо от начина на тяхното съхраняване. Прилага функционалността на AutoCAD за поддръжка на широк спектър от картографски/геопространствени данни. Посредством технологията FDO за достъп до данните, Map 3D предоставя достъп до пространствени данни, съхраняване в (обектно) релационни бази данни, файлови структури и Уеб. Това обезпечава улеснено управление на големи по обем картографски/геопространствени данни и оптимизира процеса като цяло. Благодарение на интеграцията с технологията Аutodesk MapGuide® AutoCAD Map 3D обезпечава възможности за публикуване и достъп до данни през Уеб или локални мрежи.

Съпътстващи продукти
 • Autodesk MapGuide
  Технологията Autodesk MapGuide® предлага най-добрата и гъвкава картографска Уеб-платформа за ефективно публикуване, достъп и обмен на пространствени данни в Интернет.
 • AutoCAD Raster Design
  С помощта на AutoCAD® Raster Design като допълнение с всички AutoCAD® базирани продукти, може да се използват данни от сканирани чертежи и карти, аерофотоснимки, спътникови изображения, цифрови модели на релефа.
 • Autodesk Design Review
  Autodesk Design Review позволява да се повиши значително бързодействието при работа с проекти. Спестява се време за създаване на електронни бележки, проверка и поправка на 2D и 3D проекти с помощта на приложение, не изискващо инсталация на изходна CAD/ГИС система.
Изисквания към системата
 • Процесор Intel® Pentium® 4 от 2.2 GHz.
 • Операционна система: Microsoft® Windows Vista® Ultimate и Business, Windows® XP Home или Professional (SP2), Windows® 2000 (SP4): За системи с конфигурация NTFS е необходимо да се обезпечат права за достъп и възможност за блокиране на файлове. AutoCAD Map 3D не работи в 64-битови операционни системи
 • 512 Mb RAM
 • Не по-малко от 1.5 Gb дисково пространство за инсталация
 • Поне 1024x768 VGA с режим True Color.
 • Microsoft Internet Explorer версия 6.0 (SP1) или по-нов.
 • CD-ROM
 • Има допълнителни изисквания при използване на 3D графика.
Допълнително програмно обезпечение
 • Oracle® Spatial (не е задължителен).
 • Oracle9i Spatial (OSE).
 • Oracle9i Spatial, версия 2 (OSE).
 • Oracle10gR2 Standard, Standard One и Enterprise (технология за достъп до данниFDO).
 • ESRI® ArcSDE® Server 9.1 с Oracle9i R2 (9.2.0.3), Oracle 10gR2 или Microsoft SQL Server 2000 (SP4) (технология за достъп до данниFDO).
 • Microsoft SQL Server™ 2000 SP4 и Microsoft Server 2005 Express, Standard и Enterprise (технология за достъп до данниFDO).
 • MySQL 5.0.22 (технология за достъп до данниFDO).