Продуктите, с
които работим и нашите решения
Нашите ГИС Перфект решения – 100 % съвместими с продуктовата линия на Autodesk.
Конвертор за прехвърляне на данни от ФРЗ-Единен формат и CAD формат в AUTODESK DWG формат

Бързо лесно и 100% съвместим с продуктите на Autodesk.

Дейности:

Прехвърляне на данни от ФРЗ-Единен Формат (ZEM файлове) и/или CAD формат (CAD файлове) в среда на AutoCAD, Map3D,Civil 3D. PowerPoint fileИзтегли

Функционалност
  • След конвертирането всички обекти са в DWG формат,разпределени по слоеве, съгласно номенклатурата на линиите,точките, надписите и условните знаци в действащата нормативна база,
  • Имената на слоевете са на български език и са съобразени с имената на обектите,
  • Всички етикети за връзки с базите данни са конвертирани като атрибути на блокове,
  • Прехвърлянето на атрибутните данни и връзката с графичните обекти се става автоматично,
  • Конвертора работи еднакво добре със и без топология. При работа без топология не е нужно да се изчистват данните от геометрични грешки,
  • Изпълнение на различни заявки за визуализация и справки.
Области на приложение

За всички дейности използващи кадастрални данни по смисъла на Закона за кадастър и имотен регистър (ЗКИР) и Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и за свързаната с тях нормативна база.