Продуктите, с
които работим и нашите решения
MapGuide Open Source - Уеб-базирана платформа

MapGuide Open Source е уеб базирана платформа, която позволява на потребителите да разработват и внедряват приложения за уеб картографиране и геопространствени уеб услуги.

MapGuide Open Source позволява на потребителите:

  • директен достъп до БД;
  • работа в интернет и локална мрежа;
  • използване на условни знаци и типове линии по БДС;
  • поддържа най-популярните геопространствени файлови формати, бази данни и стандарти;
  • бърза, мащабируема платформа;
  • поддържат богат достъп до пространствени данни, както вектор, така и растер;
  • предоставят пълен набор от пространствени анализи;
  • създават визуално ясни, реални и коректни картографски карти;
  • осигуряват възможно най-висока степен на интерактивност;
  • пълен достъп до обектите на Viewer и базите дзнни с PHP,JAVA и NET
PowerPoint fileПусни видео

PowerPoint fileпробвай в реално време