Продуктите, с
които работим и нашите решения
Map Guide
Семейството продукти Autodesk MapGuide

Технологията MapGuide е создадена специално за тези които съставят и публикуват цифрови карти в Интернет или корпоративни мрежи. Освен това MapGuide позволява интегрирането в едно Уеб-приложение на картографски и проектни данни. И всичко това при необичайна простота при работа и бързо усвояване. Продуктите са: Autodesk MapGuide Enterprise, MapGuide Open Source, Autodesk MapGuide Studio.

Autodesk MapGuide Enterprise

Новата версия 2008 е следваща стъпка в развитието на платформата за разработка на Уеб-ориентирани картографски приложения. Възможност за работа с данните в рамките на големи организации и директна техническа поддръжка от страна на Autodesk.

Autodesk MapGuide® Enterprise използва две програми за визуализация:
  • На основата на технологията DWF - поддържа Microsoft® Windows® XP Professional и Home Edition, Windows 2000 (SP4), Windows 98 SE и Internet Explorer версия 6 и по-нова.
    С помощта на AutoCAD® Raster Design като допълнение с всички AutoCAD® базирани продукти, може да се използват данни от сканирани чертежи и карти, аерофотоснимки, спътникови изображения, цифрови модели на релефа.
  • На основата на AJAX - исползва асинхронни JavaScript и XML за обмен на карти и пространственни данни към браузъра. Не изисква надстройки и поддържа повечето браузъри, включително Internet Explorer®, Safari™ и Firefox®.
Сървър:
  • Linux®: Red Hat® Enterprise Linux Version 4
  • Windows: Microsoft Windows®. Windows XP Professional може да се използва за демонстрационни цели, обаче тази система не е официално поддържана сървърна платформа. Сървър IIS в XP поддерживает ограниченное количество HTTP-соединений, и по этой причине использовать его не рекомендуется. В Windows XP се препоръчва за работа с Web-сървър Apache™.За повече информацияPowerPoint file Виж