Продуктите, с
които работим и нашите решения
Map Guide
Семейството продукти Autodesk MapGuide

Технологията MapGuide е создадена специално за тези които съставят и публикуват цифрови карти в Интернет или корпоративни мрежи. Освен това MapGuide позволява интегрирането в едно Уеб-приложение на картографски и проектни данни. И всичко това при необичайна простота при работа и бързо усвояване. Продуктите са: Autodesk MapGuide Enterprise, MapGuide Open Source, Autodesk MapGuide Studio.

Autodesk MapGuide Enterprise

Новата версия 2008 е следваща стъпка в развитието на платформата за разработка на Уеб-ориентирани картографски приложения. Възможност за работа с данните в рамките на големи организации и директна техническа поддръжка от страна на Autodesk.

Autodesk MapGuide® Enterprise използва две програми за визуализация:
 • На основата на технологията DWF - поддържа Microsoft® Windows® XP Professional и Home Edition, Windows 2000 (SP4), Windows 98 SE и Internet Explorer версия 6 и по-нова.
  С помощта на AutoCAD® Raster Design като допълнение с всички AutoCAD® базирани продукти, може да се използват данни от сканирани чертежи и карти, аерофотоснимки, спътникови изображения, цифрови модели на релефа.
 • На основата на AJAX - исползва асинхронни JavaScript и XML за обмен на карти и пространственни данни към браузъра. Не изисква надстройки и поддържа повечето браузъри, включително Internet Explorer®, Safari™ и Firefox®.
Сървър:
 • Linux®: Red Hat® Enterprise Linux Version 4
 • Windows: Microsoft Windows® 2000 Server(SP4) или Windows Server 2003 (SP1 или SP2). Windows XP Professional може да се използва за демонстрационни цели, обаче тази система не е официално поддържана сървърна платформа. Сървър IIS в XP поддерживает ограниченное количество HTTP-соединений, и по этой причине использовать его не рекомендуется. В Windows XP се препоръчва за работа с Web-сървър Apache™.
Уеб-сървъри:
 • Apache HTTP Server 2.0
 • Microsoft IIS 5.0 за Windows 2000
 • Microsoft IIS 6.0 за Windows Server 2003
Разработка на приложения:
 • APHP 5.2.1 (Windows или Linux)
 • NET Framework 2.0 (при необходимост и само в Windows)
 • Java™ JDK™ 5.0 и Tomcat™ Servlet engine версия 5.5.12 (при необходимост; Windows или Linux)
Версия на компонента FDO
 • FDO 3.2.2
 • NET Framework 2.0 (при необходимост и само в Windows)
 • Java™ JDK™ 5.0 и Tomcat™ Servlet engine версия 5.5.12 (при необходимост; Windows или Linux)
MapGuide Open Source

Отворена (open source) версия на Autodesk MapGuide Enterprise. Намира се в сайта на “Open Source Geospatial Foundation”: http://mapguide.osgeo.org/

Autodesk MapGuide Studio

Подготовка на картографски/проектни данни за последващо публикуване с помощта на Autodesk MapGuide® Enterprise или MapGuide Open Source.

Използвайте Autodesk MapGuide Studio за бързо публикуване на карти и внедряване на геоинформационни приложения на MapGuide Open Source или Autodesk MapGuide® Enterprise локално, по мрежа или в полеви условия.

Възможности за интеграция и публикуване на данни

Autodesk MapGuide Studio предлага всички необходими инструменти за връзка, интеграция , моделиране и публикация на географски и проектни данни от различни източници. Единната среда Autodesk MapGuide Studio е удобна за разработчици и позволява бързо и лесно зареждане на данни, връзка с бази данни, оформяне и преглеждане на карти.

Бързо създаване на приложения

Разработчиците използващи Autodesk MapGuide Studio, могат бързо, лесно и с малко усилия да създават картографски приложения при спадване на всички изисквания на възложителите.

Лесно внедряване

Работата с Autodesk MapGuide е бърза, лесна и ефективна както по отношение на разработването на потребителски приложения, така и при внедряване.

Изисквания към системата
 • Процесор Intel® Pentium® III или IV с тактова честота 1 GHz или по-висока.
 • Операционна система: Microsoft® Windows Vista®, Windows® XP Home или Professional (SP2), Windows® 2000 (SP4).
 • 512 Mb RAM.
Ресурси