Продуктите, с
които работим и нашите решения
AutoCAD Civil 3D – Лидерът в инфраструктурното проектиране.
Възможности

AutoCAD® Civil 3D® обединява всички елементи на процесите по устройство на територията — от геодезическите измервания (включително обработка и анализ) до създаване на проектна документация (включително количествени сметки) и 3D визуализация.

AutoCAD Civil 3D предоставя възможност за интегрирано управление на проекти, включително с технологията Autodesk Vault и препратки/свързаност към данни, обезпечавайки достъп до необходимата информация за всеки член от работния колектив.

Работа в екип
Препоръчителна конфигурация за AutoCAD Civil 3D (без сървърните компоненти необходими за управление на проекти):
 • Процесор Intel® Pentium® 4 от 3.0 GHz, AMD Athlon TM.
 • Microsoft® Windows® XP Professional, Home Edition или Windows 2000 (SP4), 32-битова операционна система Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate или Windows Vista Premium.
 • 2 Gb RAM
 • Поне 1280x1024 с режим True Color.
 • Видеокарта от клас за работна станция, с възможности на OpenGL или поддръжка на DirectX® 9.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 или по-нов).
 • DVD устройство.
Препоръчителни сървърни компоненти (необходими за управление на проекти).
 • Процесор Intel® Pentium® 4 от 3.0 GHz, AMD Athlon TM.
 • Windows XP Professional или Home Edition (SP1 или SP2), Windows 2000 (SP4), Windows 2000 Server (SP4), Microsoft Server 2003 (SP1, SP2), Microsoft Server 2003 Enterprise (SP1, SP2), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition. Необходим е Microsoft IIS.
 • 1 Gb RAM
 • Не по-малко от 60 Gb дисково пространство за инсталация.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 или по-нов).
 • DVD устройство
Допълнително програмно обезпечение
 • Oracle® Spatial (не е задължителен).
 • Oracle9i Spatial (OSE).
 • Oracle9i Spatial, версия 2 (OSE).
 • Oracle10gR2 Standard, Standard One и Enterprise (технология за достъп до данниFDO).
 • ESRI® ArcSDE® Server 9.1 с Oracle9i R2 (9.2.0.3), Oracle 10gR2 или Microsoft SQL Server 2000 (SP4) (технология за достъп до данниFDO).
 • Microsoft SQL Server™ 2000 SP4 и Microsoft Server 2005 Express, Standard и Enterprise (технология за достъп до данниFDO).
 • MySQL 5.0.22 (технология за достъп до данниFDO).
Указаните компоненти могат да бъдат инсталирани на същия компютър, на който е и AutoCAD Civil 3D 2008, ако компютърът удовлетворява препоръчителните изисквания.
Изброените изисквания са препоръчителни за ефективна работа с AutoCAD Civil 3D.
Ресурси
Видео демонстрации

Обратно горе