Продуктите, с
които работим и нашите решения
AutoCAD – Добре познатият продукт.
Възможности

AutoCAD® съдържа възможности за 2D и 3D проектиране с невероятна визуализация:

  • Създаване и редактиране на 2D обекти;
  • Създаване и редактиране на 3D модели създадени от солиди, повърхнини и мрежи;
  • Чертежи с текст, анотации, размери, лидери и таблици;
  • Персонализиране на RIBBON и TOOL палети;
  • Извличане на данни от обектните и визуализация в таблици;
  • Прикачване и импортиране на данни от PDF файлове;
  • Споделяне и използване данни от DGN файлове, Navisworks и Bing Maps;
  • Достъп до специализирани инструменти за архитектура, машинен дизайн, електрически дизайн и др;
  • Персонализиране с допълнителни приложения и приложни програмни (API).

Изисквания към системата PowerPoint file Виж